single_project

امکانات وب‌سایت اندیشه پویای سرزمین مهر

 • تعریف وبینار جدید در فروشگاه
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • سبد خرید
 • مدیریت قالب وب‌سایت از طریق پنل ادمین
 • مدیریت مشتریان و سابقه خرید آن‌ها
 • امکان تعریف تخفیف در سیستم
 • پنل مشتریان و مشاهده سابقه خرید
 • اتصال به سیستم چت آنلاین جهت ارتباط با مشتریان
 • امکان ثبت‌نام در وب‌سایت جهت خرید کارگاه‌های آموزشی
 • اتصال به skyroomجهت برگزاری وبینارهای آنلاین
 • تعریف وبینار جدید در فروشگاه
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • سبد خرید
 • مدیریت قالب وب‌سایت از طریق پنل ادمین
 • مدیریت مشتریان و سابقه خرید آن‌ها
 • امکان تعریف تخفیف در سیستم
 • پنل مشتریان و مشاهده سابقه خرید
 • اتصال به سیستم چت آنلاین جهت ارتباط با مشتریان
 • امکان ثبت‌نام در وب‌سایت جهت خرید کارگاه‌های آموزشی
 • اتصال به skyroomجهت برگزاری وبینارهای آنلاین